Zakoni & Pravila na morju

prirocnik_voditelja_colna.jpgnavigacijska_karta.jpgpeljar_vodic_nauticki.jpg
KLIK na spodnje povezave:
 
 
4. REGISTRACIJA ČOLNA:
 
 
1. Čolni do 3m (prim. 2.70m - registracija ni potrebna, če je motor še max. oz. vključno 3.7kW/5KM) in DO 5m (nad 5m davek na luksuz, višji stroški, večino trdih čolnov zaradi mase ne smete več voziti na 3.tablico(nad 750kg), druge nevšečnosti...). Registracija plovil velja 5 let ali neomejeno, odvisno kje je plovilo registrirano.
 
2. Če želite opravljati izpit, ga opravljajte najceneje pri NAVTIKON (cena 169eur oz. osvežena na njihovi spletni strani za voditelja čolna in 149eur za VHF GMDSS pomorska radiotelefonija). V ceni je že vštet DDV, literatura, predavanje v ustrezno opremljeni učilnici, prijavnina in upravna taksa. Vodijo vas skozi celoten potek. Vaše je samo, da greste na predavanje. V SKORAJ VSEH MESTIH SLOVENIJE - CELJE, KRANJ, LJUBLJANA, MARIBOR, NOVO MESTO, NOVA GORICA,IDRIJA, PORTOROŽ, ... Samo pri NAVTIKON-u (najceneje, hitro, enostavno in kvalitetno) - to izkušnjo vam lahko potrdimo tudi mi.
 
 
POMORSKI ZAKONI IN CENIK:

IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA  ( www.NAVTIKON.si ):

Oseba, ki upravlja čoln (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom ali čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 m, ki se lahko upravlja brez izpita) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna s prilogami vloži na Upravi.

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli. Opravljanje tečaja za pristop k izpitu ni obvezno.

VHF GDMSS POSTAJA (www.NAVTIKON.si):
Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki ima:
- potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo
 
Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let.
 
Izpitni program določa teoretični in praktični del. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu delo na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili. Opravljanje tečaja za pristop k izpitu ni obvezno.
Ob delovnih petkih ob 9.30 uri opravljajo izpit kandidati, ki se na izpit pripravljajo sami. Praktični del izpita opravljajo na simulatorju Uprave RS za pomorstvo. Organizirane skupine kandidatov lahko preko svojega pooblaščenca opravljajo praktični del izpita na programskem simulatorju oziroma VHF GMDSS radijski postaji, na kateri so se usposabljali, na drugih izpitnih rokih. Ob prijavi kandidatov na izpit mora pooblaščenec kandidatov sporočiti Upravi, na katerem programskem simulatorju oziroma VHF GMDSS radijski postaji bodo kandidati opravljali izpit. V tem primeru mora Uprava uporabo programskega simulatorja ali VHF GMDSS radijske postaje, odobriti.

VPIS ČOLNOV:
Vpis čolnov, označbe in imena čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo, določitev območja plovbe in izdajo dovoljenj za plovbo, tehnične pogoje, opremo čolnov in plovil za plovbo na divjih vodah, plovbo tujih čolnov, pogoje za posadko čolnov ter postavitev, uporabo in vpis plavajočih naprav ureja pravilnik o čolnih in plavajočih napravah.
 
Definicija čolna
Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 m.
 
Registracija čolna (Piran, Izola, Koper)
Morski čolni se vpisujejo v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo, Koper in njeni izpostavi v Piranu oziroma v vpisnik čolnov celinske plovbe pri upravni enoti, na območju katere se čoln nahaja in uporablja. V vpisnik morskih čolnov se lahko vpiše čoln, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije.
 
V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:
- čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu;
- športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila;
- čolna krajšega od 3 m (prim. 2.99m), razen če ima motorni pogon z močjo nad 3,7 KW.
Zaradi hitrejše izvedbe postopka pregleda in vpisa čolna strankam priporočamo, da se predhodno najavijo pri referentu za vpis čolnov. Pred pričetkom navtične sezone Uprava RS za pomorstvo vsako leto vrši preglede plovil tudi v Ljubljani in Mariboru.
 
OPREMA ČOLNOV:
Oprema čolnov za obalno območje ali območje zavetja.
 
Čoln do 5 m dolžine
- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje, ter tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 30 m ustrezne jakosti,
- dve vesli, s tremi palci ali rogovilami, oz. drugo pomožno pogonsko napravo,
- vedro s korcem,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
- konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).
 
Čoln brez kabine nad 5 m in čoln s kabino do 7 m dolžine
- sidro z najmanj 30 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez, skupne dolžine najmanj 40 m ustrezne jakosti,
- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
- vedro s korcem ali ročno črpalko,
- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
- konkavno ogledalo (za gliserje, ki se uporabljajo za smučanje na vodi),
- tri rdeče bakle,
- kompas,
- rešilni jopiči v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.
 
OZNAČBA IN IME ČOLNA:
Čoln, vpisan v vpisnik morskih čolnov mora imeti označbo, poleg nje pa ima lahko tudi ime. Označbo morskega čolna sestavljata dve črki iz imena pristanišča, v kateri je sedež Uprave RS za pomorstvo oziroma njene izpostave, pri kateri je čoln vpisan in številka, ki označuje zaporedno številko, pod katero je čoln vpisan v vpisnik morskih čolnov.
 
Črki iz označbe morskega čolna sta v Republiki Sloveniji:
KP - Uprava RS za pomorstvo, Koper
IZ - Uprava RS za pomorstvo, izpostava Izola
PI - Uprava RS za pomorstvo, izpostava Piran
P - policijsko plovilo
Označba čolna mora biti na obeh straneh premca čolna, ime pa sme biti samo na krmi ali na obeh bokih krme.
Črki in številki označbe čolna morajo imeti najmanj naslednje izmere:
- višina 10 cm,
- širina 5 cm,
- širina linij 1 cm,
- ter medsebojna razdalja 1 cm.
Če so izmere večje, mora biti ohranjeno predpisano razmerje. Pri gliserju morajo biti izmere črk in številk najmanj še enkrat tolikšne.
Črke in številke morajo biti med seboj ločene s pomišljajem. Označba čolna mora biti v barvi, ki se vidno loči od barve čolna.
 
OBVEZNO ZAVAROVANJE:
Obvezno zavarovanje čolnov proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam.

Na dan 10.8.2002 je stopila v veljavo sprememba Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02), ki v 33.a  členu določa, da mora lastnik oz. uporabnik čolna na motorni pogon z močjo večjo kot 3,75 kW/5KM, ki je vpisan  pri Upravi RS za pomorstvo, skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja.

Obvezno zavarovanje čolnov velja od 10.02.2003. V primeru, da lastnik čolna pri vpisu čolna v vpisnik morskih čolnov k vlogi ne bo priložil dokazila o sklenjeni pogodbi o zavarovanju, čolna  ne bo možno vpisati v vpisnik. Prav tako bo moral lastnik čolna pri podaljšanju veljavnosti dovoljenja za plovbo predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju. Če bo zavarovalnica ugotovila, da je lastnik plovila prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta zato prenehala veljati, bo o tem obvestila Upravo RS za pomorstvo, ki bo čolnu odvzela dovoljenje za plovbo. V izogib težavam, ki bi nastale zaradi nesklenjene pogodbe o zavarovanju čolna po navedenem datumu, lastnikom čolnov priporočamo, da pravočasno sklenejo pogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam. Za morebitne dodatne informacije se lahko lastniki čolnov obrnejo na vpisnik svojega čolna.
 
CENIK
Strošek vpisa čolna brez krova za osebne potrebe do 5 metrov dolžine sestavljajo:
- pristojbina za izmeritev čolna 20 EUR
- stroški za pregled, s katerim se ugotovi sposobnost čolna za plovbo 7 EUR
- pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe:
a) do 2,99 m 6,26 EUR (če ima motor nad 3.7kW/5KM)
b) od 3 m do 3,99 m 8,35 EUR
c) od 4 m do 4,99 m 10,43 EUR
 
*zgoraj naveden tekst se lahko spremeni, zato obišči uradno spletno stran